Μάθετε από τους καλύτερους!
Μάθετε από τους καλύτερους!
Το QS World University Rankings® 2015/16 ανακοίνωσε την λίστα με τα καλύτερα πανεπιστήμια.
Αυτογνωσία και αποτελεσματική επικοινωνία
Αυτογνωσία και αποτελεσματική επικοινωνία
Πώς η αυτογνωσία συμβάλλει στην αποτελεσματική επικοινωνία
Διαχείριση του στρες
Διαχείριση του στρες
Υπάρχει ένα ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις μεθόδους και τις τεχνικές διαχείρισης του στρες.
10 applications για φοιτητές
10 applications για φοιτητές
Χρήσιμα applications που θα σας βοηθήσουν να οργανώσετε καλύτερα το χρόνο σας και να είστε περισσότερο
Δύο συμβουλές για την καινούργια πανεπιστημιακή σας ζωή!
Δύο συμβουλές για την καινούργια πανεπιστημιακή σας ζωή!
Δύο συμβουλές για την καινούργια πανεπιστημιακή σας ζωή!
Έρευνα ανακαλύπτει τις καλύτερες και πιο χρήσιμες γλώσσες που πρέπει κάποιος να γνωρίζει
Έρευνα ανακαλύπτει τις καλύτερες και πιο χρήσιμες γλώσσες που πρέπει κάποιος να γνωρίζει
Ποια γλώσσα είναι η πιο χρήσιμη για να μάθετε;

Πώς η αυτογνωσία συμβάλλει στην αποτελεσματική επικοινωνία

 

Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τις διαπροσωπικές σχέσεις, όσο και για την οργανωσιακή αποτελεσματικότητα. Οι συνεχείς εξελίξεις των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας επιτρέπουν την περισσότερο αποτελεσματική επικοινωνία τόσο μεταξύ των ατόμων, όσο και μεταξύ των μελών ενός οργανισμού. Μία απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη αποτελεσματικής επικοινωνίας είναι η αυτογνωσία. Δείτε σε αυτήν την ενότητα το πώς η αυτογνωσία μπορεί να συμβάλλει στο να επιτευχθεί αποτελεσματική επικοινωνία. 

Τι είναι η αυτογνωσία;

 

Ποιες είναι οι ενέργειες εκείνες που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας;

Ποια είναι τα βασικά σημεία κλειδιά για την ανάπτυξη της αυτογνωσίας;

Ποια είναι τα βήματα για την ανάπτυξη της αυτογνωσίας;